เคเบิ้ลทีวีของโรงเรียนวัดชาวเหนือ ต.บ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
www.chaonua.net
CN.TV.
  
Untitled Document


   ข่าวประจำวัน
   สาระน่ารู้
   ความรู้สู่สุขภาพดี
   รู้ไว้ใช่ว่า
   รักษ์ภาษา
   สมาร์ทคิดส์
   ห้องสมุดขุมทรัพย์ทางปัญญา
   สารพันช่วงชั้นที่ 1
   สารพันช่วงชั้นที่ 2
   สารพันช่วงชั้นที่ 3
   เรื่องเล่าจากสภานักเรียน
   ผู้บริหารพบนักเรียน
   ภาษาไทยวันละคำ
   ภาษาอังกฤษวันละคำ
   CN QUIZ
   อาเซียนหลังข่าว
   พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน
   เพลงมาร์ชโรงเรียน

   

 
เพลงมาร์ชโรงเรียนวัดชาวเหนือ
  คำร้อง ครูสมควร แสงโรจน์ศิริกุล
 ทำนอง / ดนตรีโดย ครูเอกราช วงศ์โอภาส

พวกเราชาวเหนือมีคุณธรรม เราน้อมนำทำแต่ความดี
การกีฬาเราก็สู้ไม่หนี เรามีดีมีเก่งมีสุขกาย
เรื่องการเรียนพากเพียรไม่เบา วิสัยทัศน์เรามองโลกกว้างไกล
พัฒนาทุกด้านทั่วไป ประกันภายในนั้นได้ผลดี
คติธรรมของเรามีว่า สุขาสงฺฆสฺสสามัคคี
ความพร้อมเพรียงของพวกเรานี้ ชื่อเสียงเราดีระบือลือไกล
สีแดงคือเลือดชาวเหนือ เข้มข้นยิ่งกว่าใครใคร
รักโรงเรียนเหนือยิ่งสิ่งใด รวมตัวร่วมใจพัฒนาให้เจริญ