เคเบิ้ลทีวีของโรงเรียนวัดชาวเหนือ
www.chaonua.net
CN.TV.
  
  ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางแข่งขันและแผนผังสนามแข่งกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ตารางแข่งขันและแผนผังสนามแข่งกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มเครือข่าย

ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนวัดชาวเหนือ

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปขนาดใหญ่หรือกดบันทึก

บันทึกภาพ 1   บันทึกภาพ 2   บันทึกภาพ 3   บันทึกภาพ 4   บันทึกภาพ 5   
               

 

 


Producted By Ekaraj Wongopass
Watchaonua school Damnoernsaduak Ratchaburi 70130
E-mail ekarajster@hotmail.com