เคเบิ้ลทีวีของโรงเรียนวัดชาวเหนือ
www.chaonua.net
CN.TV.
  
 รายการ ภาษาอังกฤษวันละคำ แพร่ภาพเมื่อวัน ศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561

รายการ ภาษาอังกฤษวันละคำ ประจำวันอศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561

นักเรียนนำเสนอ เด็กหญิงปิ่นสุดา  เผือกแตง  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

ผลิตรายการโดย ครูประทุม  เทียมเมือง 

############################################################################################

          journal                อ่านว่า                เจอร์-เนิล

                                    แปลว่า               วารสารไฟล์แนบ  ไม่มี 

 

 


Producted By Ekaraj Wongopass
Watchaonua school Damnoernsaduak Ratchaburi 70130
E-mail ekarajster@hotmail.com