เคเบิ้ลทีวีของโรงเรียนวัดชาวเหนือ
www.chaonua.net
CN.TV.
  
 รายการ ภาษาไทยวันละคำ แพร่ภาพเมื่อวัน พุธ ที่ 28 มีนาคม 2561

ายการ ภาษาไทยวันละคำ ประจำวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

นักเรียนนำเสนอ เด็กหญิงศรันยา  แก้วอินใจ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒

ผลิตรายการโดย ครูสมประสงค์ รัตนมุง

################################################################################################

       ตถาคต   (น.)          อ่านว่า                    ตะ-ถา-คด

                                 หมายความว่า          พระนามพระพุทธเจ้า (เป็นคำที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกพระองค์เอง)

       ไฟล์แนบ  ไม่มี 

 

 


Producted By Ekaraj Wongopass
Watchaonua school Damnoernsaduak Ratchaburi 70130
E-mail ekarajster@hotmail.com