เคเบิ้ลทีวีของโรงเรียนวัดชาวเหนือ
www.chaonua.net
CN.TV.
  
 รายการ เรื่องเล่าจากสภานักเรียน แพร่ภาพเมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

รายการเรื่องเล่าจากสภานักเรียน    ประจำวัน   พุธ ที่ 22 เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
นำเสนอโดย        เด็กหญิงปริญญาภรณ์  น้อยประสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 / 2
ผลิตรายการโดย   ครูยงยุทธ  ระงับภัย

.................................................................................................................................................

1. การเลื่อนสอบ  การเลื่อนสอบภาษาไทย ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1เลื่อนการสอบจากวันที่ 23 กุมภาพันธ์ เลื่อนไปเป็นวันที่  2 มีนาคม แล้วนะคะ น้องยังมีการเตรียมตัวในการสอบขอให้ตั้งใจอ่านหนังสือสอบกันด้วยนะคะ

2. การทิ้งขยะ  ของน้องๆ ขอให้น้องๆทิ้งขยะให้เป็นที่ด้วยนะคะ โดยเฉพาะอาคาร ป.1-3 เก่า พบขยะบ่อยๆ ขอความร่วมมือน้องๆที่ไปเล่นบริเวณดังกล่าวช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะคะ

 

พบกับรายการเรื่องเล่าจากสภานักเรียน     ได้ใหม่ในวันพุธหน้า  สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะไฟล์แนบ  ไม่มี 

 

 


Producted By Ekaraj Wongopass
Watchaonua school Damnoernsaduak Ratchaburi 70130
E-mail ekarajster@hotmail.com