เคเบิ้ลทีวีของโรงเรียนวัดชาวเหนือ
www.chaonua.net
CN.TV.
  
 รายการ ผู้บริหารพบนักเรียน แพร่ภาพเมื่อวัน พุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ ผู้บริหารพบนักเรียน  ประจำวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์  2561

นำเสนอโดย   ผู้อำนวยการพิศูจน์  มีไปล่

ผลิตรายการโดย     ผู้อำนวยการพิศูจน์  มีไปล่

…………………………………………………………………………………………………………………

เรื่อง  ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับชาติ

1. การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3    ระดับเงิน อันดับที่ 6

2. การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6  ระดับทองแดง อันดับ 11

3. การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3  ระดับทอง อันดับ 7

4. การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3  ระดับทอง รองชนะเลิศอันดับ 2ไฟล์แนบ  ไม่มี 

 

 


Producted By Ekaraj Wongopass
Watchaonua school Damnoernsaduak Ratchaburi 70130
E-mail ekarajster@hotmail.com