เคเบิ้ลทีวีของโรงเรียนวัดชาวเหนือ
www.chaonua.net
CN.TV.
  
 รายการ รักษ์ภาษา แพร่ภาพเมื่อวัน พุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

รายการรักษ์ภาษาประจำวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ดำเนินรายการโดย เด็กหญิงสุธิดา  จะตุคะมา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ผลิตรายการโดย ครูปริญาพร  ขุนพรม

 

รายการรักษ์ภาษาวันนี้ขอเสนอคำว่า

ดุด่าว่ากล่าว

          ดุด่าว่ากล่าว หมายถึง ตำหนิหรือตักเตือน เช่น ถ้าลูกทำผิด พ่อแม่ก็ควรจะดุด่าว่ากล่าวบ้าง. คำว่า ดุด่าว่ากล่าว ประกอบด้วยคำว่า ดุ ด่า ว่า และ กล่าว

          ดุ หมายถึง ว่ากล่าวเพราะทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่อยู่ในโอวาท เป็นกริยาที่ผู้ใหญ่ใช้กับผู้น้อย เช่น ห้ามแล้วถ้าขืนทำก็ต้องถูกดุ. เขาถูกครูดุเรื่องที่ไม่ถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องเรียน.

          ด่า หมายถึง ใช้ถ้อยคำหยาบว่าผู้อื่น เช่น คนอะไรหน้าตาก็ดี แต่ด่าคนเหมือนแม่ค้าปากตลาด.

          ว่า หมายถึง ใช้ถ้อยคำติหรือดุ เช่น ถ้าว่ากันไม่ได้ก็เห็นจะทำงานด้วยกันไม่ได้.

          ว่ากล่าว หมายถึง ตำหนิ ตักเตือน เช่น พ่อแม่ควรว่ากล่าวลูกเสียบ้างมิฉะนั้นจะเหลิง. เด็กคนนี้ว่ากล่าวแล้วยังไม่เชื่อฟัง ก็จะต้องลงโทษ

 ไฟล์แนบ  ไม่มี 

 

 


Producted By Ekaraj Wongopass
Watchaonua school Damnoernsaduak Ratchaburi 70130
E-mail ekarajster@hotmail.com