เคเบิ้ลทีวีของโรงเรียนวัดชาวเหนือ
www.chaonua.net
CN.TV.
  
 รายการ ข่าวประจำวัน แพร่ภาพเมื่อวัน พุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ            ข่าวประจำวัน

 นำเสนอโดย       1.ด.ญ.เนตรชนก  ชมชื่น             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2  

                       2.ด.ญ.กมลวรรณ  ท้วมเสมา        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2      

ผลิตรายการโดย ครูสุนีย์ สัยเขียนวงษ์ และ ครูไปรมา กุหลาบซ้อน

##################################################################################

ข่าวภายในโรงเรียน

1. การทำความสะอาดบริเวณต่างๆภายในโรงเรียน

    บางบริเวณยังมีขยะอยู่  เพราะนักเรียนที่นำอาหารออกไปรับประทานด้านนอกโรงอาหาร 

2. ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับชาติ

    1. การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ได้ระดับทองแดง อันดับ 11 2. การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 ได้ระดับทอง อันดับ 7 และกิจกรรมที่แข่งเสร็จเป็นกิจกรรมคือการแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3  ซึ่งโรงเรียนของเราได้ระดับทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 หรืออันดับ3

ข่าวภายนอก เรื่อง กระทรวงศึกษาธิการสอบใช้อังกฤษเด็ก-ครูออนไลน์ 

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ตนได้หารือร่วมกับคณะทำงานจากบริติช เคานซิลและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ถึงการประเมินคุณภาพความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับต่างๆ ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นโครงการใหญ่และหากจะทำให้เกิดการประเมินทั้งนักเรียนและครูก็ต้องทำในรูปแบบออนไลน์  ดังนั้นตนจึงเห็นว่า น่าจะดำเนินการประเมินภาษาอังกฤษของนักเรียนไปพร้อมกันได้เลยซึ่งอยากให้การประเมินภาษาออนไลน์นี้ทำควบคู่ไปกับการจัดอบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ ด้วยทั้งนี้การประเมินความสามารถภาษาอังกฤษออนไลน์จะให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมของบูทแคมป์“ที่ผ่านมาการประเมินวัดความรู้ทางภาษาเราต้องไปซื้อตัวเทสต์การประเมินจากหน่วยงานภาษาที่อื่นๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก แต่ครั้งนี้ผมต้องการพัฒนาการประเมินขึ้นมาเอง และรับรองการประเมินด้วยหน่วยงานของเราเองเทียบเท่าระดับสากล ซึ่งผมจะทำให้เกิดมาตรฐานด้านการประเมินอย่างแท้จริง โดยการให้ บริติช เคาทซิล เข้ามาช่วยเป็นที่ปรึกษาพร้อมช่วยพัฒนาศักยภาพในการประเมินแบบออนไลน์ให้ด้วย อย่างไรก็ตามการประเมินความรู้ด้านภาษาของนักเรียนและครูคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในภาคเรียนที่ 1/2561 นี้” รมว.ศึกษาธิการ กล่าวไฟล์แนบ  ไม่มี 

 

 


Producted By Ekaraj Wongopass
Watchaonua school Damnoernsaduak Ratchaburi 70130
E-mail ekarajster@hotmail.com