เคเบิ้ลทีวีของโรงเรียนวัดชาวเหนือ
www.chaonua.net
CN.TV.
  
 รายการ ภาษาอังกฤษวันละคำ แพร่ภาพเมื่อวัน ศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ ภาษาอังกฤษวันละคำ ประจำวันอศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

นักเรียนนำเสนอ เด็กหญิงปิ่นสุดา  เผือกแตง  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

ผลิตรายการโดย ครูประทุม  เทียมเมือง 

############################################################################################

          gold                    อ่านว่า                โกลด์

                                    แปลว่า                ทองคำ,สีเหลืองทองไฟล์แนบ  ไม่มี 

 

 


Producted By Ekaraj Wongopass
Watchaonua school Damnoernsaduak Ratchaburi 70130
E-mail ekarajster@hotmail.com