เคเบิ้ลทีวีของโรงเรียนวัดชาวเหนือ
www.chaonua.net
CN.TV.
  
 รายการ ภาษาไทยวันละคำ แพร่ภาพเมื่อวัน ศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ ภาษาไทยวันละคำ ประจำวันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

นักเรียนนำเสนอ เด็กหญิงศรันยา  แก้วอินใจ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒

ผลิตรายการโดย ครูสมประสงค์ รัตนมุง

################################################################################################

        ดิ่งพสุธา   (น.)              อ่านว่า                    ดิ่ง-พะ-สุ-ทา

                                       หมายความว่า           เรียกการกระโดดร่มจากที่สูง โดยให้ตัวลอยอยู่ในอากาศก่อน เมื่อใกล้พื้นดินประมาณ                                                                                ๑,๐๐๐ เมตร จึงกระตุกสายร่มให้กลางออกว่า กระโดดร่มแบบดิ่งพสุธาไฟล์แนบ  ไม่มี 

 

 


Producted By Ekaraj Wongopass
Watchaonua school Damnoernsaduak Ratchaburi 70130
E-mail ekarajster@hotmail.com