เคเบิ้ลทีวีของโรงเรียนวัดชาวเหนือ
www.chaonua.net
CN.TV.
  
 รายการ เรื่องเล่าจากสภานักเรียน แพร่ภาพเมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

รายการเรื่องเล่าจากสภานักเรียน    ประจำวัน   พุธ ที่ 8 เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

นำเสนอโดย        เด็กหญิงปิ่นสุดา  เผือกแตง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 / 2
ผลิตรายการโดย   ครูยงยุทธ  ระงับภัย

.................................................................................................................................................

1. การสอบมาตรฐานกลาง ชั้น ม.1 และ ม .2สอบระหว่างวันที่ 12-16  กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 26 กุมภาพันธ์-6 มีนาคม สอบมาตรฐานกลางชั้น ป.2 ป.4 และ ป.5 ค่ะ

ในวันที่23 สอบอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้น ป.1 และในวันที่7 มีนาคม จะเป็นการสอบ ของนักเรียนชั้น ป .3ค่ะ ขอให้นักเรียนขยันอ่านหนังสือกันมากๆนะคะ

2. การทิ้งขยะของนักเรียน เราจะเห็นขยะตามตู้น้ำเย็น ใต้ถุนอาคารต่างๆ ขอให้นักเรียนช่วยกันดูแลบริเวณดังกล่าว และกรุณาทิ้งขยะให้ลงถังขยะด้วยค่ะ

 

พบกับรายการเรื่องเล่าจากสภานักเรียน     ได้ใหม่ในวันพุธหน้า  สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะไฟล์แนบ  ไม่มี 

 

 


Producted By Ekaraj Wongopass
Watchaonua school Damnoernsaduak Ratchaburi 70130
E-mail ekarajster@hotmail.com