เคเบิ้ลทีวีของโรงเรียนวัดชาวเหนือ
www.chaonua.net
CN.TV.
  
 รายการ พุทธศาสนสุภาษิตประจำวัน แพร่ภาพเมื่อวัน ศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560

ใส่รายละเอียดที่นี่ไฟล์แนบ  คลิกที่นี่

 

 


Producted By Ekaraj Wongopass
Watchaonua school Damnoernsaduak Ratchaburi 70130
E-mail ekarajster@hotmail.com