เคเบิ้ลทีวีของโรงเรียนวัดชาวเหนือ
www.chaonua.net
CN.TV.
  
 รายการ ข่าวประจำวัน แพร่ภาพเมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2560

รายการ            ข่าวประจำวัน

 นำเสนอโดย       1.ด.ญ.เนตรชนก  ชมชื่น             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2  

                       2.ด.ญ.กมลวรรณ  ท้วมเสมา        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2      

ผลิตรายการโดย ครูสุนีย์ สัยเขียนวงษ์ และ ครูไปรมา กุหลาบซ้อน

##################################################################################

ข่าวภายในโรงเรียน

1. การทำความสะอาดบริเวณต่างๆภายในโรงเรียน

   บริเวณส่วนใหญ่สะอาดเรียบร้อย

2. งานกตเวทิตา กตัญญู ครูเกษียณ

   วันที่ 29 กันยายน 2560 ทางโรงเรียนจะจัดงาน กตเวทิตา กตัญญู ครูเกษียณ โดยในปีการศึกษา 2560 จะมีครูที่เกษียณอายุราชการ 3 ท่าน คือ นายวิสูตร แทนศรราม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูสายวาริน แทนศรราม และครูสุนีย์คงบางปอ ในวันดังกล่าวขอให้นักเรียนทุกคนมาโรงเรียนอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความกตัญญู กตเวทิตาแก่ครูทั้ง 3 ท่าน

ข่าวภายนอก เรื่อง รัฐบาลเตรียมเปิดให้ปชช.ชมความงดงาม “พระเมรุมาศ” 1 เดือน หลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
   ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางไปตรวจความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศฯ ถึงความชัดเจนวันหยุดเพิ่มเติมนอกเหนือจากวันที่ 26 ต.ค.นี้ ซึ่งเป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ว่า ขณะนี้ยังประกาศให้หยุดเพียงวันเดียว คือ วันที่ 26 ต.ค. ส่วนจะมีประกาศเพิ่มเติมหรือไม่ นั้น ต้องถามนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ จะเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมความงดงามของพระเมรุมาศ หลังงานพระราชพิธีเสร็จสิ้นเรียบร้อยเป็นเวลา1 เดือนไฟล์แนบ  ไม่มี 

 

 


Producted By Ekaraj Wongopass
Watchaonua school Damnoernsaduak Ratchaburi 70130
E-mail ekarajster@hotmail.com