เคเบิ้ลทีวีของโรงเรียนวัดชาวเหนือ
www.chaonua.net
CN.TV.
  
 รายการ เรื่องเล่าจากสภานักเรียน แพร่ภาพเมื่อวัน พุธ ที่ 27 กันยายน 2560

รายการเรื่องเล่าจากสภานักเรียน    ประจำวัน   พุธ ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2560

นำเสนอโดย        เด็กหญิงนภัสวรรณ  อ่อนพรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 / 2
ผลิตรายการโดย   ครูยงยุทธ  ระงับภัย

.................................................................................................................................................

1.การสอบปลายภาคเรียนที่1 ขอให้นักเรียนทุกคน อ่านหนังสือเรียนที่จะเตรียมสอบในวันที่ 2-4 ตุลาคม 2560 เหลือไม่กี่วันแล้วนะคะ ขอให้น้องๆพยายามอย่าขาดเรียนบ่อยนะคะ

2. การแยกขยะ ขอให้น้องๆแยกขยะตามที่ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมไว้ คือ

1.แก้วน้ำ
2. ขวดน้ำ
3. กระดาษ

3.ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเเปลงบ่อยมีฝนตกบ้างในบางวัน ขอให้น้องๆดูเเลสุขภาพและอย่าเล่นในขณะที่ฝนตกนะคะ เพราะช่วงนี้ใกล้จะถึงวันสอบแล้วคะ

พบกับรายการเรื่องเล่าจากสภานักเรียน     ได้ใหม่ในวันพุธหน้า  สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะไฟล์แนบ  ไม่มี 

 

 


Producted By Ekaraj Wongopass
Watchaonua school Damnoernsaduak Ratchaburi 70130
E-mail ekarajster@hotmail.com