เคเบิ้ลทีวีของโรงเรียนวัดชาวเหนือ
www.chaonua.net
CN.TV.
  
 รายการ ผู้บริหารพบนักเรียน แพร่ภาพเมื่อวัน พุธ ที่ 27 กันยายน 2560

รายการ ผู้บริหารพบนักเรียน  ประจำวันพุธที่ 27 กันยายน 2560

นำเสนอโดย   ผู้อำนวยการพิศูจน์  มีไปล่

ผลิตรายการโดย     ผู้อำนวยการพิศูจน์  มีไปล่

…………………………………………………………………………………………

เรื่อง   กตเวทิตา กตัญญู ครูเกษียณ 

          วันที่  29 กันยายน 2560 ทางโรงเรียนวัดชาวเหนือจะจัดงานให้กับข้าราชการครู โรงเรียนวัดชาวเหนือที่จะเกษียณ ในปีการศึกษา 2560 ในวันดังกล่าวนักเรียนจะได้ร่วมกัน แสดงกตเวทิตา กตัญญู ต่อครูเกษียณทั้ง 3 ท่าน แม้ท่านทั้ง 3 จะเกษียณอายุราชการไปแล้ว แต่คุณงามความดีที่มีต่อศิษย์ และโรงเรียนวัดชาวเหนือนี้จะยังคงอยู่ตลอดไป

 

 ไฟล์แนบ  ไม่มี 

 

 


Producted By Ekaraj Wongopass
Watchaonua school Damnoernsaduak Ratchaburi 70130
E-mail ekarajster@hotmail.com