เคเบิ้ลทีวีของโรงเรียนวัดชาวเหนือ
www.chaonua.net
CN.TV.
  
 รายการ ภาษาอังกฤษวันละคำ แพร่ภาพเมื่อวัน ศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560

รายการ ภาษาอังกฤษวันละคำ ประจำวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560

นักเรียนนำเสนอ เด็กหญิงปริญญาภรณ์  น้อยประสิทธิ์  มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

ผลิตรายการโดย ครูประทุม  เทียมเมือง 

############################################################################################

         colour                   อ่านว่า                คัล เลอะ

                                    แปลว่า                สีไฟล์แนบ  ไม่มี 

 

 


Producted By Ekaraj Wongopass
Watchaonua school Damnoernsaduak Ratchaburi 70130
E-mail ekarajster@hotmail.com