เคเบิ้ลทีวีของโรงเรียนวัดชาวเหนือ
www.chaonua.net
CN.TV.
  
 รายการ ภาษาไทยวันละคำ แพร่ภาพเมื่อวัน ศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560

รายการ ภาษาไทยวันละคำ ประจำวันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐

นักเรียนนำเสนอ เด็กหญิงศรันยา  แก้วอินใจ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒

ผลิตรายการโดย ครูสมประสงค์ รัตนมุง

################################################################################################

        ด้วง   (น.)           อ่านว่า                    ด้วง

                               หมายความว่า          ชื่อแมลงมีปีก ๒ คู่ ลำตัวและปีกคู่หน้าแข็ง เมื่อพับปีกขอบปีกจะจดกันที่กึ่งกลางสันหลัง ปีกคู่หลังบาง                                                           เมื่อพับจะซ้อนเข้าไปเก็บใต้ปีกคู่หน้า ปากเป็นชนิดกัดกิน แมลงพวกนี้มีมากชนิดกว่าแมลงอื่นๆไฟล์แนบ  ไม่มี 

 

 


Producted By Ekaraj Wongopass
Watchaonua school Damnoernsaduak Ratchaburi 70130
E-mail ekarajster@hotmail.com