เคเบิ้ลทีวีของโรงเรียนวัดชาวเหนือ
www.chaonua.net
CN.TV.
  
 รายการ สารพันช่วงชั้นที่ 1 แพร่ภาพเมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2560

รายการสารพันช่วงชั้นที่ 1 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2560

นำเสนอโดย    1. เด็กหญิงนภสร จามจุรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

                   2. เด็กหญิงณัฐณิชา ดีรื่น  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

ผลิตรายการโดย  ครูไปรมา  กุหลาบซ้อน

 

เรื่อง การประดิษฐ์แก้วส่งเสียง

อุปกรณ์

          1. แก้วน้ำ (เป็นแก้วกระดาษ หรือ แก้วพลาสติก)

          2. หลอดพลาสติก

          3. คลิปหนีบกระดาษ

          4. มีดคัตเตอร์

          5. สี

วิธีการทำ

          1. นำแก้วน้ำมาเจาะรูตรงกลางก้นแก้ว

          2. นำหลอดใส่เข้าไปในรูที่ก้นแก้ว แล้วใช้คลิปหนีบกระดาษยึดด้านใน

          3. ตกแต่งแก้วให้สวยงาม

วิธีเล่น

          1. นิ้วแตะน้ำพอหมาดๆ

          2. หลังจากนั้นนำมือมาถูกกับหลอดพลาสติกให้เป็นจังหวะ จนเกิดเสียง แล้วเสียงที่เกิดขึ้น      จะได้ยินเป็นเสียงไก่

แนวคิด 

 

          แก้วส่งเสียง เป็นของเล่นที่ประดิษฐ์จากแก้วกระดาษและมีหลอดพลาสติกตรงกลางถ้วยแล้วนำมือไปแตะน้ำและถูกหลอดพลาสติกให้เป็นจังหวะ จะได้ยินเสียงคล้าย ไก่ร้องขึ้นมา เป็นเพราะ เสียงเกิดขึ้นมาจากการสั่นสะเทือน และการเสียดสีของหลอดพลาสติกที่ถูกขัดถู และเป็นหลักการสอนเด็กๆได้ในเรื่องของ การกำเนิดเสียง 

 ไฟล์แนบ  ไม่มี 

 

 


Producted By Ekaraj Wongopass
Watchaonua school Damnoernsaduak Ratchaburi 70130
E-mail ekarajster@hotmail.com