เคเบิ้ลทีวีของโรงเรียนวัดชาวเหนือ
www.chaonua.net
CN.TV.
  
 รายการ สมาร์ทคิดส์ แพร่ภาพเมื่อวัน ศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560

SMART KIDS

วันศุกร์ที่  8  กันยายน  2560

 

คำศัพท์

 

R- E-S-T  R-O-O-M           เรสท์ รูม           หมายถึง   ห้องส้วม หรือ ห้องสุขา

T- O-I-L-E-T                       ทอยเล็ท           หมายถึง   ห้องส้วม หรือ ห้องสุขา

                                                                                               

ประโยค สำนวน

 

A :  May I go to the toilet, please? (เมย์ ไอ โก ทู เดอะ ทอยเล็ท พลีท)   ผมขออนุญาตไปห้องสุขา

A :  May I go to the rest room, please? (เมย์ ไอ โก ทู เดอะ เรสท์ รูม พลีท)   ผมขออนุญาตไปห้องสุขา

B :   Yes, you may.(เยส ยู เมย์)  เธอไปได้ค่ะ

 

 

BY

 

                                            Krit  Klamrung                           P.5/1

                                                Thanakrit   Chawanalakkhano     P.5/2

                       

 

Producer

 

Miss  Phattiya  Tiangketไฟล์แนบ  ไม่มี 

 

 


Producted By Ekaraj Wongopass
Watchaonua school Damnoernsaduak Ratchaburi 70130
E-mail ekarajster@hotmail.com