เคเบิ้ลทีวีของโรงเรียนวัดชาวเหนือ
www.chaonua.net
CN.TV.
  
 รายการ CN QUIZ แพร่ภาพเมื่อวัน พุธ ที่ 2 มีนาคม 2559

             เฉลยคำถาม CN Quiz ครั้งที่ 34

               1.ชุดนอนตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอะไร  

                  ตอบ  pajamas พะ-จ๊า-เมิส

               2.ตอนนี้มีการทดลองใช้วัคซีนป้องกันโรคใด  

                  ตอบ  โรคไข้เลือดออก

               3.ธงชาติของประเทศที่ครู Eca อาศัยอยู่มีสีอะไร 

                  ตอบ  สีแดง สีขาวไฟล์แนบ  ไม่มี 

 

 


Producted By Ekaraj Wongopass
Watchaonua school Damnoernsaduak Ratchaburi 70130
E-mail ekarajster@hotmail.com