เคเบิ้ลทีวีของโรงเรียนวัดชาวเหนือ
www.chaonua.net
CN.TV.
  
  สมาร์ทคิดส์ แพร่ภาพเป็นประจำ ทุกวันศุกร์ เวลา 8.30 - 8.33 น.
     
            หน้าที่
  1 2 3 4 5

สมาร์ทคิดส์ ศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561
"ประโยค I like jumpsies the most. "  
อ่านรายละเอียด
 
สมาร์ทคิดส์ ศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
" เกม O-N-E-S A-N-D T-W-O-S "  
อ่านรายละเอียด
 
สมาร์ทคิดส์ ศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
"ประโยคคำถาม Can you play arm wrestling?"  
อ่านรายละเอียด
 
สมาร์ทคิดส์ ศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
"ประโยคคำถาม What game do you like the most?"  
อ่านรายละเอียด
 
สมาร์ทคิดส์ ศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม 2560
"ประโยคคำถาม What kind of sandwich?"  
อ่านรายละเอียด
 
สมาร์ทคิดส์ ศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560
"ประโยคสนทนา I like to eat sticky rice with fried pork."  
อ่านรายละเอียด
 
สมาร์ทคิดส์ ศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2560
"ประโยค สำนวน Snack is unhealthy"  
อ่านรายละเอียด
 
สมาร์ทคิดส์ ศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560
"ประโยค สำนวน How much is a boiled egg ?"  
อ่านรายละเอียด
 
สมาร์ทคิดส์ ศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2560
"ประโยค สำนวน I  like  hot dog."  
อ่านรายละเอียด
 
สมาร์ทคิดส์ ศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
"ประโยค สำนวน I am thirsty."  
อ่านรายละเอียด
 
สมาร์ทคิดส์ ศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560
"ประโยคสำนวน May I go to the toilet, please? May I go to the rest room, please?"  
อ่านรายละเอียด
 
สมาร์ทคิดส์ ศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2560
"ประโยคสำนวน I have a headache. "  
อ่านรายละเอียด
 
สมาร์ทคิดส์ ศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560
"ประโยคสำนวน Let’s have lunch."  
อ่านรายละเอียด
 
สมาร์ทคิดส์ ศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2560
"ประโยคคำถาม What is your favorite subject? "  
อ่านรายละเอียด
 
สมาร์ทคิดส์ ศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560
"ประโยค They are experimenting in the science lab. "  
อ่านรายละเอียด
 
สมาร์ทคิดส์ ศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560
"ประโยคสนทนา This is my classroom.I love my classroom."  
อ่านรายละเอียด
 
สมาร์ทคิดส์ ศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560
"ประโยคคำถามและคำตอบ Why do you like to go to the flea market?"  
อ่านรายละเอียด
 
สมาร์ทคิดส์ ศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2560
"ประโยคคำถาม-คำตอบ What are you looking for? "  
อ่านรายละเอียด
 
สมาร์ทคิดส์ ศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560
"ประโยคคำถาม Good afternoon. Can I help you ?"  
อ่านรายละเอียด
 
สมาร์ทคิดส์ ศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2560
"ประโยคคำถาม What do you want to buy ?"  
อ่านรายละเอียด
 

 

 


Producted By Ekaraj Wongopass
Watchaonua school Damnoernsaduak Ratchaburi 70130
E-mail ekarajster@hotmail.com