เคเบิ้ลทีวีของโรงเรียนวัดชาวเหนือ
www.chaonua.net
CN.TV.
  
  รักษ์ภาษา แพร่ภาพเป็นประจำ ทุกวันพุธ เวลา 8.30 - 8.33 น.
     
            หน้าที่
  1 2 3 4 5

รักษ์ภาษา พฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2560
"บัณฑิต"  
อ่านรายละเอียด
 
รักษ์ภาษา พุธ ที่ 20 กันยายน 2560
"มหกรรม"  
อ่านรายละเอียด
 
รักษ์ภาษา พุธ ที่ 13 กันยายน 2560
"อนาคต"  
อ่านรายละเอียด
 
รักษ์ภาษา พุธ ที่ 6 กันยายน 2560
"แววตา"  
อ่านรายละเอียด
 
รักษ์ภาษา พุธ ที่ 30 สิงหาคม 2560
"เดิมพัน"  
อ่านรายละเอียด
 
รักษ์ภาษา พุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560
"โรคมือเท้าปาก"  
อ่านรายละเอียด
 
รักษ์ภาษา พุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560
"หลังขดหลังแข็ง"  
อ่านรายละเอียด
 
รักษ์ภาษา พุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560
"มะลิเฉลิมนรินทร์"  
อ่านรายละเอียด
 
รักษ์ภาษา พุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560
"ภัตตาคาร"  
อ่านรายละเอียด
 
รักษ์ภาษา พุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560
"มนุษย์มนา"  
อ่านรายละเอียด
 
รักษ์ภาษา พุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2560
"เวียนเทียน"  
อ่านรายละเอียด
 
รักษ์ภาษา พุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2560
"หัวโขน"  
อ่านรายละเอียด
 
รักษ์ภาษา พุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560
"พระสรีรางคาร"  
อ่านรายละเอียด
 
รักษ์ภาษา พุธ ที่ 28 มิถุนายน 2560
"ไหว้"  
อ่านรายละเอียด
 
รักษ์ภาษา พุธ ที่ 21 มิถุนายน 2560
"กราบ"  
อ่านรายละเอียด
 
รักษ์ภาษา พุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560
"ชุดไทยพระราชนิยม"  
อ่านรายละเอียด
 
รักษ์ภาษา พุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560
"พระเมรุ  พระเมรุมาศ"  
อ่านรายละเอียด
 
รักษ์ภาษา พุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
"ขอบันดาล ธ ประสงค์ใด จงสฤษดิ์ดัง หวังวรหฤทัย ดุจถวายชัย ชโย "  
อ่านรายละเอียด
 
รักษ์ภาษา พุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
"ผลพระคุณ ธ รักษา  ปวงประชาเป็นสุขศานต์"  
อ่านรายละเอียด
 
รักษ์ภาษา พุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
"เย็นศิระเพราะพระบริบาล"  
อ่านรายละเอียด
 

 

 


Producted By Ekaraj Wongopass
Watchaonua school Damnoernsaduak Ratchaburi 70130
E-mail ekarajster@hotmail.com