เคเบิ้ลทีวีของโรงเรียนวัดชาวเหนือ
www.chaonua.net
CN.TV.
  
  อาเซียนหลังข่าว แพร่ภาพเป็นประจำ ทุกวัน เวลา 14.40-14.50
     
            หน้าที่
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

อาเซียนหลังข่าว จันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561
"มรดกโลกในอาเซียน (กัมพูชา) ตอน 1"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว ศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561
"ชุดแอร์โฮสเตสสายการบินอาเซียน (กัมพูชา)"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
"ชุดแอร์โฮสเตสสายการบินอาเซียน (ฟิลิปปินส์)"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว อังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
"ชุดแอร์โฮสเตสสายการบินอาเซียน (อินโดนีเซีย)"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว จันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
"ชุดแอร์โฮสเตสสายการบินอาเซียน (มาเลเซีย)"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว ศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
"ชุดแอร์โฮสเตสสายการบินอาเซียน (บรูไน)"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว พฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
"ชุดแอร์โฮสเตสสายการบินอาเซียน (ลาว)"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว พุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
"ชุดแอร์โฮสเตสสายการบินอาเซียน (สิงคโปร์)"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว ศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
"ชุดแอร์โฮสเตสสายการบินอาเซียน (เวียดนาม)"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว พฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
"ชุดแอร์โฮสเตสสายการบินอาเซียน (ไทย)"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว ศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
"สายการบินประจำชาติของประเทศ เวียดนาม"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว พฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
"สายการบินประจำชาติของประเทศ กัมพูชา"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว พุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
"สายการบินประจำชาติของประเทศ อินโดนีเซีย"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว อังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
"สายการบินประจำชาติของประเทศ ลาว"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว จันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
"สายการบินประจำชาติของประเทศ มาเลเซีย"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว ศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
"สายการบินประจำชาติของประเทศ เมียนมาร์"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว พฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
"สายการบินประจำชาติของประเทศ ฟิลิปปินส์"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว พุธ ที่ 31 มกราคม 2561
"สายการบินประจำชาติของประเทศ สิงคโปร์"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว อังคาร ที่ 30 มกราคม 2561
"สายการบินประจำชาติของประเทศ ไทย"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว จันทร์ ที่ 29 มกราคม 2561
"สายการบินประจำชาติของประเทศบรูไน ดารุสซาลาม"  
อ่านรายละเอียด
 

 

 


Producted By Ekaraj Wongopass
Watchaonua school Damnoernsaduak Ratchaburi 70130
E-mail ekarajster@hotmail.com