เคเบิ้ลทีวีของโรงเรียนวัดชาวเหนือ
www.chaonua.net
CN.TV.
  
  อาเซียนหลังข่าว แพร่ภาพเป็นประจำ ทุกวัน เวลา 14.40-14.50
     
            หน้าที่
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

อาเซียนหลังข่าว ศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560
"แม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในแต่ละประเทศอาเซียน (กัมพูชา)"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว พฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2560
"แม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในแต่ละประเทศอาเซียน (มาเลเซีย)"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว พุธ ที่ 27 กันยายน 2560
"แม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในแต่ละประเทศอาเซียน (ไทย)"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว อังคาร ที่ 26 กันยายน 2560
"แม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในแต่ละประเทศอาเซียน (อินโดนีเซีย)"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว จันทร์ ที่ 25 กันยายน 2560
"แม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในแต่ละประเทศอาเซียน (เวียดนาม)"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว ศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560
"แม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในแต่ละประเทศอาเซียน (ฟิลิปปินส์)"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว พฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560
"แม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในแต่ละประเทศอาเซียน (ลาว)"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว พุธ ที่ 20 กันยายน 2560
"แม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในแต่ละประเทศอาเซียน (เมียนม่าร์)"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว อังคาร ที่ 19 กันยายน 2560
"ระบบการปกครอง 10 ประเทศอาเซียน (อินโดนีเซีย)"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว จันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560
"ระบบการปกครอง 10 ประเทศอาเซียน (สิงคโปร์)"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว พฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2560
"ระบบการปกครอง 10 ประเทศอาเซียน (เวียดนาม)"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว พุธ ที่ 13 กันยายน 2560
"ระบบการปกครอง 10 ประเทศอาเซียน (ลาว)"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว อังคาร ที่ 12 กันยายน 2560
"ระบบการปกครอง 10 ประเทศอาเซียน (มาเลเซีย)"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว จันทร์ ที่ 11 กันยายน 2560
"ระบบการปกครอง 10 ประเทศอาเซียน (ฟิลิปปินส์)"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว ศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560
"ระบบการปกครอง 10 ประเทศอาเซียน (พม่า)"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว พฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2560
"ระบบการปกครอง 10 ประเทศอาเซียน (บรูไน)"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว พุธ ที่ 6 กันยายน 2560
"ระบบการปกครอง 10 ประเทศอาเซียน (กัมพูชา)"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว อังคาร ที่ 5 กันยายน 2560
"ระบบการปกครอง 10 ประเทศอาเซียน (ไทย)"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว จันทร์ ที่ 4 กันยายน 2560
"วันแม่ประเทศอาเซียน (ฟิลิปปินส์)"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว ศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2560
"วันแม่ประเทศอาเซียน (บรไน)"  
อ่านรายละเอียด
 

 

 


Producted By Ekaraj Wongopass
Watchaonua school Damnoernsaduak Ratchaburi 70130
E-mail ekarajster@hotmail.com