เคเบิ้ลทีวีของโรงเรียนวัดชาวเหนือ
www.chaonua.net
CN.TV.
  
  อาเซียนหลังข่าว แพร่ภาพเป็นประจำ ทุกวัน เวลา 14.40-14.50
     
            หน้าที่
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

อาเซียนหลังข่าว พฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2560
"10 อันดับอาคารที่สูงที่สุดในอาเซียน (สิงคโปร์)"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว พุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560
"10 อันดับอาคารที่สูงที่สุดในอาเซียน (ฟิลิปปินส์)"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว อังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560
"10 อันดับอาคารที่สูงที่สุดในอาเซียน (เวียดนาม)"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว ศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560
"10 อันดับอาคารที่สูงที่สุดในอาเซียน (อินโดนีเซีย)"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว พฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2560
"10 อันดับอาคารที่สูงที่สุดในอาเซียน (สิงคโปร์)"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว พุธ ที่ 6 ธันวาคม 2560
"10 อันดับอาคารที่สูงที่สุดในอาเซียน (มาเลเซีย)"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว ศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2560
"10 อันดับอาคารที่สูงที่สุดในอาเซียน (ไทย)"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว พฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2560
"10 อันดับอาคารที่สูงที่สุดในอาเซียน (มาเลเซีย)"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว พุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2560
"ผู้นำสิบประเทศอาเซียนที่เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 (มาเลเซีย"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว อังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2560
"ผู้นำสิบประเทศอาเซียนที่เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 (ฟิลิปปินส์"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว จันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560
"ผู้นำสิบประเทศอาเซียนที่เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 (บรูไน)"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว ศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
"ผู้นำสิบประเทศอาเซียนที่เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 (กัมพูชา)"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว พฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560
"ผู้นำสิบประเทศอาเซียนที่เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 (เวียดนาม)"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว พุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2560
"ผู้นำสิบประเทศอาเซียนที่เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 (อินโดนีเซีย)"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว อังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560
"ผู้นำสิบประเทศอาเซียนที่เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 (สิงคโปร์)"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว จันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2560
"ผู้นำสิบประเทศอาเซียนที่เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 (ลาว)"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว พุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2560
"ผู้นำสิบประเทศอาเซียนที่เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว อังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2560
"แม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในแต่ละประเทศอาเซียน (สิงคโปร์)"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว จันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2560
"แม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในแต่ละประเทศอาเซียน (บรูไน)"  
อ่านรายละเอียด
 
อาเซียนหลังข่าว ศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560
"แม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในแต่ละประเทศอาเซียน (กัมพูชา)"  
อ่านรายละเอียด
 

 

 


Producted By Ekaraj Wongopass
Watchaonua school Damnoernsaduak Ratchaburi 70130
E-mail ekarajster@hotmail.com