เคเบิ้ลทีวีของโรงเรียนวัดชาวเหนือ
www.chaonua.net
CN.TV.
  
  ภาษาอังกฤษวันละคำ แพร่ภาพเป็นประจำ ทุกวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 8.30 - 8.33 น.
     
            หน้าที่
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
              21 22 23

ภาษาอังกฤษวันละคำ พฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2560
"English a word today is diamond"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ พุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560
"English a word today is devil"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ อังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560
"English a word today is dance"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ ศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560
"English a word today is dead"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ พฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2560
"English a word today is daughter"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ พุธ ที่ 6 ธันวาคม 2560
"English a word today is dark"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ จันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2560
"English a word today is dad"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ ศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2560
"English a word today is cut"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ พฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2560
"English a word today is cry"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ พุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2560
"English a word today is crowd"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ อังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2560
"English a word today is cross"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ จันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560
"English a word today is crop"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ ศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
"English a word today is cow"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ พฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560
"English a word today is country"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ พุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2560
"English a word today is count "  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ อังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560
"English a word today is cough "  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ จันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2560
"English a word today is cotton  "  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ พุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2560
"English a word today is corner"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ อังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2560
"English a word today is corn"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ จันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2560
"English a word today is copy"  
อ่านรายละเอียด
 

 

 


Producted By Ekaraj Wongopass
Watchaonua school Damnoernsaduak Ratchaburi 70130
E-mail ekarajster@hotmail.com