เคเบิ้ลทีวีของโรงเรียนวัดชาวเหนือ
www.chaonua.net
CN.TV.
  
  ภาษาอังกฤษวันละคำ แพร่ภาพเป็นประจำ ทุกวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 8.30 - 8.33 น.
     
            หน้าที่
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
              21 22 23 24 25

ภาษาอังกฤษวันละคำ ศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561
"English a word today is journal"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
"English a word today is jasmine"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ อังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
"English a word today is ink"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ จันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
"English a word today is insect  "  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ ศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
"English a word today is honey"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ พฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
"English a word today is hat"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ พุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
"English a word today is hammer"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ อังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
"English a word today is ground"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ จันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
"English a word today is grass"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ ศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
"English a word today is gold"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ พฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
"English a word today is fruit"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ พุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
"English a word today is frame  "  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ อังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
"English a word today is fox "  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ จันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
"English a word today is food "  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ ศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
"English a word today is fly"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ ศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
"English a word today is fly"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ พฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
"English a word today is flower"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ พุธ ที่ 31 มกราคม 2561
"English a word today is finger"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ อังคาร ที่ 30 มกราคม 2561
"English a word today is field"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ จันทร์ ที่ 29 มกราคม 2561
"English a word today is fence"  
อ่านรายละเอียด
 

 

 


Producted By Ekaraj Wongopass
Watchaonua school Damnoernsaduak Ratchaburi 70130
E-mail ekarajster@hotmail.com