เคเบิ้ลทีวีของโรงเรียนวัดชาวเหนือ
www.chaonua.net
CN.TV.
  
  ภาษาอังกฤษวันละคำ แพร่ภาพเป็นประจำ ทุกวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 8.30 - 8.33 น.
     
            หน้าที่
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
              21 22

ภาษาอังกฤษวันละคำ ศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560
"English a word today is colour"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ พฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560
"English a word today is collect"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ พุธ ที่ 20 กันยายน 2560
"English a word today is cold"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ อังคาร ที่ 19 กันยายน 2560
"English a word today is coffee"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ ศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560
"English a word today is clock"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ พฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2560
"English a word today is climb"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ พุธ ที่ 6 กันยายน 2560
"English a word today is class"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ อังคาร ที่ 5 กันยายน 2560
"English a word today is city"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ จันทร์ ที่ 4 กันยายน 2560
"English a word today is circle"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ ศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2560
"English a word today is  children "  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ พฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560
"English a word today is child"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ พุธ ที่ 30 สิงหาคม 2560
"English a word today is chick"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ อังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2560
"English a word today is chart"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ จันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2560
"English a word today is catch"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ ศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560
"English a word today is basket"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ พฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560
"English a word today is body"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ พุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560
"English a word today is box"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ อังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2560
"English a word today is bottom"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ จันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2560
"English a word today is both"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาอังกฤษวันละคำ พฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560
"English a word today is boring  "  
อ่านรายละเอียด
 

 

 


Producted By Ekaraj Wongopass
Watchaonua school Damnoernsaduak Ratchaburi 70130
E-mail ekarajster@hotmail.com