เคเบิ้ลทีวีของโรงเรียนวัดชาวเหนือ
www.chaonua.net
CN.TV.
  
  ภาษาไทยวันละคำ แพร่ภาพเป็นประจำ ทุกวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 8.30 - 8.33 น.
     
            หน้าที่
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
              21 22 23

ภาษาไทยวันละคำ พฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2560
"เสนอคำว่า ดัด"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ พุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560
"เสนอคำว่า ดั้ง ๒"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ อังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560
"เสนอคำวา ดั้ง ๑"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ อาทิตย์ ที่ 10 ธันวาคม 2560
"เสนอคำว่า ดักแด้"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ พฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2560
"เสนอคำว่า ดักเดี้ย"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ พุธ ที่ 6 ธันวาคม 2560
"เสนอคำว่า ด้อม"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ จันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2560
"เสนอคำว่า ดองดึง"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ ศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2560
"เสนอคำว่า ดอลลาร์"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ พฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2560
"เสนอคำว่า ดองฉาย,ดองหาย"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ พุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2560
"เสนอคำว่า ดอกสร้อย"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ อังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2560
"เสนอคำว่า ดอกไม้ทะเล"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ จันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560
"เสนอคำว่า ดอกลำดวน"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ ศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
"เสนอคำว่า ดอกไม้รุ่ง"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ พฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560
"เสนอคำว่า ดอกไม้ร่วง"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ พุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2560
"เสนอคำว่า ดอกไม้น้ำ"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ อังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560
"เสนอคำว่า ดอกไม้เทียน"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ จันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2560
"เสนอคำว่า ดอกไม้จันทน์"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ พุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2560
"เสนอคำว่า ดอกมะตาด"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ อังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2560
"เสนอคำว่า ดอกฟ้า"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ จันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2560
"เสนอคำว่า ดอกถวายพระ"  
อ่านรายละเอียด
 

 

 


Producted By Ekaraj Wongopass
Watchaonua school Damnoernsaduak Ratchaburi 70130
E-mail ekarajster@hotmail.com