เคเบิ้ลทีวีของโรงเรียนวัดชาวเหนือ
www.chaonua.net
CN.TV.
  
  ภาษาไทยวันละคำ แพร่ภาพเป็นประจำ ทุกวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 8.30 - 8.33 น.
     
            หน้าที่
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
              21 22 23 24 25 26

ภาษาไทยวันละคำ พุธ ที่ 28 มีนาคม 2561
"เสนอคำว่า ตถาคต"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ ศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561
"เสนอคำว่า ตนุ"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ อังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
"เสนอคำว่า ไดโนเสาร์"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ จันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
"เสนอคำว่า โดมร"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ ศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
"เสนอคำว่า เดโช"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ พฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
"เสนอคำว่า ดุเหว่า "  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ พุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
"เสนอคำว่า ดุษิต,ดุสิต"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ ศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
"เสนอคำว่า เดียรถ์"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ พฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
"เสนอคำว่า เดินทัพ"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ พุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
"เสนอคำว่า ดุรงค์"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ อังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
"เสนอคำว่า ดีผา"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ จันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
"เสนอคำว่า ดีปลี"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ ศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
"เสนอคำว่า ดิ่งพสุธา"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ พฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
"เสนอคำว่า ดำรี"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ พุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
"เสนอกคำว่า ดำริ"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ อังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
"เสนอคำว่า ดำรัส "  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ จันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
"เสนอคำว่า ดาบส"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ ศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
"เสนอคำว่า ดำแดง"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ พฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
"เสนอคำว่า ดำหัว"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ พุธ ที่ 31 มกราคม 2561
"เสนอคำว่า ด่ำ"  
อ่านรายละเอียด
 

 

 


Producted By Ekaraj Wongopass
Watchaonua school Damnoernsaduak Ratchaburi 70130
E-mail ekarajster@hotmail.com