เคเบิ้ลทีวีของโรงเรียนวัดชาวเหนือ
www.chaonua.net
CN.TV.
  
  ภาษาไทยวันละคำ แพร่ภาพเป็นประจำ ทุกวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 8.30 - 8.33 น.
     
            หน้าที่
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
              21 22

ภาษาไทยวันละคำ ศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560
"เสนอคำว่า ด้วง"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ พฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560
"เสนอคำว่า ดลภาค"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ พุธ ที่ 20 กันยายน 2560
"เสนอคำว่า ดล"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ อังคาร ที่ 19 กันยายน 2560
"เสนอคำว่า ดรุณี"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ ศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560
"เสนอคำว่า เฒ่าแก่"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ พฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2560
"เสนอคำว่า ฐาปนา"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ พุธ ที่ 6 กันยายน 2560
"เสนอคำว่า ฐานันดร"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ อังคาร ที่ 5 กันยายน 2560
"เสนอคำว่า ญาติ"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ จันทร์ ที่ 4 กันยายน 2560
"เสนอคำว่า ญัตติ"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ ศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2560
"เสนอคำว่า ญวน"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ พฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560
"เสนอคำว่า ฌาปนสถาน"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ พุธ ที่ 30 สิงหาคม 2560
"เสนอคำว่า ฌาปน"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ อังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2560
"เสนอคำว่า ฌาน"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ จันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2560
"เสนอคำว่า ไซโล"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ ศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560
"เสนอคำว่า ฐากูร"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ พฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560
"เสนอคำว่า ไซเรน"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ พุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560
"เสนอคำว่า ไซโคลน"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ อังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2560
"เสนอคำว่า ไซ ๓"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ จันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2560
"เสนอคำว่า ไซ"  
อ่านรายละเอียด
 
ภาษาไทยวันละคำ พฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560
"เสนอคำว่า โซรมศัสตราวุธ"  
อ่านรายละเอียด
 

 

 


Producted By Ekaraj Wongopass
Watchaonua school Damnoernsaduak Ratchaburi 70130
E-mail ekarajster@hotmail.com