เคเบิ้ลทีวีของโรงเรียนวัดชาวเหนือ
www.chaonua.net
CN.TV.
  
  ผู้บริหารพบนักเรียน แพร่ภาพเป็นประจำ ทุกวันพุธ เวลา 8.45 - 8.50 น.
     
            หน้าที่
  1 2 3 4 5

ผู้บริหารพบนักเรียน พุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560
"การประเมินความยั่งยืนสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "  
อ่านรายละเอียด
 
ผู้บริหารพบนักเรียน พุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2560
"ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2  "  
อ่านรายละเอียด
 
ผู้บริหารพบนักเรียน พุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2560
" การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 "  
อ่านรายละเอียด
 
ผู้บริหารพบนักเรียน พุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2560
"ระเบียบต่างๆที่นักเรียนควรทราบ"  
อ่านรายละเอียด
 
ผู้บริหารพบนักเรียน พุธ ที่ 27 กันยายน 2560
" กตเวทิตา กตัญญู ครูเกษียณ "  
อ่านรายละเอียด
 
ผู้บริหารพบนักเรียน พุธ ที่ 20 กันยายน 2560
"ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับกลุ่มโรงเรียน     เครือข่าย      "  
อ่านรายละเอียด
 
ผู้บริหารพบนักเรียน พุธ ที่ 13 กันยายน 2560
"การเกษียณอายุราชการครู โรงเรียนวัดชาวเหนือ ปี 2560"  
อ่านรายละเอียด
 
ผู้บริหารพบนักเรียน พุธ ที่ 6 กันยายน 2560
"การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับกลุ่มโรงเรียน เครือข่าย  ดำเนินสะดวกที่ 1"  
อ่านรายละเอียด
 
ผู้บริหารพบนักเรียน พุธ ที่ 30 สิงหาคม 2560
"ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67      "  
อ่านรายละเอียด
 
ผู้บริหารพบนักเรียน พุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560
"ทบทวนกฎระเบียบที่นักเรียนควรทราบ"  
อ่านรายละเอียด
 
ผู้บริหารพบนักเรียน พุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560
"แม่มีคนเดียวในชีวิต (คลิปวีดิโอ)"  
อ่านรายละเอียด
 
ผู้บริหารพบนักเรียน พุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560
"คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 "  
อ่านรายละเอียด
 
ผู้บริหารพบนักเรียน พุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560
"พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร"  
อ่านรายละเอียด
 
ผู้บริหารพบนักเรียน พุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2560
"สิ่งก่อสร้างภายในโรงเรียนวัดชาวเหนือ"  
อ่านรายละเอียด
 
ผู้บริหารพบนักเรียน พุธ ที่ 28 มิถุนายน 2560
"บทเพลงเหตุผลของพ่อ - ธงไชย แมคอินไตย์"  
อ่านรายละเอียด
 
ผู้บริหารพบนักเรียน พุธ ที่ 21 มิถุนายน 2560
"การชมเชยนักเรียน 3 เรื่อง"  
อ่านรายละเอียด
 
ผู้บริหารพบนักเรียน พุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560
"ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย"  
อ่านรายละเอียด
 
ผู้บริหารพบนักเรียน พุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560
"การแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย"  
อ่านรายละเอียด
 
ผู้บริหารพบนักเรียน พุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
"การสอบการอ่าน-การเขียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4"  
อ่านรายละเอียด
 
ผู้บริหารพบนักเรียน พุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
" ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับชาติ"  
อ่านรายละเอียด
 

 

 


Producted By Ekaraj Wongopass
Watchaonua school Damnoernsaduak Ratchaburi 70130
E-mail ekarajster@hotmail.com