เคเบิ้ลทีวีของโรงเรียนวัดชาวเหนือ
www.chaonua.net
CN.TV.
  
  ผู้บริหารพบนักเรียน แพร่ภาพเป็นประจำ ทุกวันพุธ เวลา 8.45 - 8.50 น.
     
            หน้าที่
  1 2 3 4 5

ผู้บริหารพบนักเรียน พุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
"ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับชาติ"  
อ่านรายละเอียด
 
ผู้บริหารพบนักเรียน พุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
"การสอบวัดผลระดับชาติ"  
อ่านรายละเอียด
 
ผู้บริหารพบนักเรียน พุธ ที่ 31 มกราคม 2561
"การมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2"  
อ่านรายละเอียด
 
ผู้บริหารพบนักเรียน พุธ ที่ 24 มกราคม 2561
"การประเมินผลผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2560"  
อ่านรายละเอียด
 
ผู้บริหารพบนักเรียน พุธ ที่ 17 มกราคม 2561
"กิจกรรมตัวแทนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับชาติ"  
อ่านรายละเอียด
 
ผู้บริหารพบนักเรียน พุธ ที่ 10 มกราคม 2561
"ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาค ตะวันออก"  
อ่านรายละเอียด
 
ผู้บริหารพบนักเรียน พุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560
"การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก"  
อ่านรายละเอียด
 
ผู้บริหารพบนักเรียน พุธ ที่ 20 ธันวาคม 2560
" ผลการประเมินความยั่งยืนสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)"  
อ่านรายละเอียด
 
ผู้บริหารพบนักเรียน พุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560
"การประเมินความยั่งยืนสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "  
อ่านรายละเอียด
 
ผู้บริหารพบนักเรียน พุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2560
"ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2  "  
อ่านรายละเอียด
 
ผู้บริหารพบนักเรียน พุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2560
" การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 "  
อ่านรายละเอียด
 
ผู้บริหารพบนักเรียน พุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2560
"ระเบียบต่างๆที่นักเรียนควรทราบ"  
อ่านรายละเอียด
 
ผู้บริหารพบนักเรียน พุธ ที่ 27 กันยายน 2560
" กตเวทิตา กตัญญู ครูเกษียณ "  
อ่านรายละเอียด
 
ผู้บริหารพบนักเรียน พุธ ที่ 20 กันยายน 2560
"ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับกลุ่มโรงเรียน     เครือข่าย      "  
อ่านรายละเอียด
 
ผู้บริหารพบนักเรียน พุธ ที่ 13 กันยายน 2560
"การเกษียณอายุราชการครู โรงเรียนวัดชาวเหนือ ปี 2560"  
อ่านรายละเอียด
 
ผู้บริหารพบนักเรียน พุธ ที่ 6 กันยายน 2560
"การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับกลุ่มโรงเรียน เครือข่าย  ดำเนินสะดวกที่ 1"  
อ่านรายละเอียด
 
ผู้บริหารพบนักเรียน พุธ ที่ 30 สิงหาคม 2560
"ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67      "  
อ่านรายละเอียด
 
ผู้บริหารพบนักเรียน พุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560
"ทบทวนกฎระเบียบที่นักเรียนควรทราบ"  
อ่านรายละเอียด
 
ผู้บริหารพบนักเรียน พุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560
"แม่มีคนเดียวในชีวิต (คลิปวีดิโอ)"  
อ่านรายละเอียด
 
ผู้บริหารพบนักเรียน พุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560
"คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 "  
อ่านรายละเอียด
 

 

 


Producted By Ekaraj Wongopass
Watchaonua school Damnoernsaduak Ratchaburi 70130
E-mail ekarajster@hotmail.com