เคเบิ้ลทีวีของโรงเรียนวัดชาวเหนือ
www.chaonua.net
CN.TV.
  
  เรื่องเล่าจากสภานักเรียน แพร่ภาพเป็นประจำ ทุกวันพุธ เวลา 8.35 - 8.45 น.
     
            หน้าที่
  1 2 3

เรื่องเล่าจากสภานักเรียน พฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
"การเลื่อนสอบ"  
อ่านรายละเอียด
 
เรื่องเล่าจากสภานักเรียน พฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
"การสอบมาตรฐานกลาง "  
อ่านรายละเอียด
 
เรื่องเล่าจากสภานักเรียน พฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
"ช่วงนี้ใกล้จะสอบo-net"  
อ่านรายละเอียด
 
เรื่องเล่าจากสภานักเรียน พุธ ที่ 24 มกราคม 2561
"การเตรียมตัวและติวสอบ O-NET วัดผลระดับชาติ "  
อ่านรายละเอียด
 
เรื่องเล่าจากสภานักเรียน พุธ ที่ 17 มกราคม 2561
"การสอบ O-NET "  
อ่านรายละเอียด
 
เรื่องเล่าจากสภานักเรียน พุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560
"ติวความพร้อมในการสอบ O-NET "  
อ่านรายละเอียด
 
เรื่องเล่าจากสภานักเรียน พุธ ที่ 20 ธันวาคม 2560
"การเข้าแถวกลับบ้าน"  
อ่านรายละเอียด
 
เรื่องเล่าจากสภานักเรียน พุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560
"การจัดระเบียบภายในโรงเรียน"  
อ่านรายละเอียด
 
เรื่องเล่าจากสภานักเรียน พุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2560
"รณรงค์สวมหมวกกันน็อค"  
อ่านรายละเอียด
 
เรื่องเล่าจากสภานักเรียน พุธ ที่ 27 กันยายน 2560
"การสอบปลายภาคเรียนที่1"  
อ่านรายละเอียด
 
เรื่องเล่าจากสภานักเรียน พุธ ที่ 20 กันยายน 2560
"ห้ามนักเรียนทุกคนนำอาหารออกมารับประทานนอกโรงอาหาร"  
อ่านรายละเอียด
 
เรื่องเล่าจากสภานักเรียน พุธ ที่ 13 กันยายน 2560
"การใช้โรงอาหาร"  
อ่านรายละเอียด
 
เรื่องเล่าจากสภานักเรียน พุธ ที่ 30 สิงหาคม 2560
"การเข้าแถวหลังเลิกเรียน"  
อ่านรายละเอียด
 
เรื่องเล่าจากสภานักเรียน พุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560
"วันแม่แห่งชาติ ปี2560"  
อ่านรายละเอียด
 
เรื่องเล่าจากสภานักเรียน พุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560
"กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ"  
อ่านรายละเอียด
 
เรื่องเล่าจากสภานักเรียน พุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2560
"การก่อสร้าง"  
อ่านรายละเอียด
 
เรื่องเล่าจากสภานักเรียน พุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2560
"การมาเรียนของนักเรียน"  
อ่านรายละเอียด
 
เรื่องเล่าจากสภานักเรียน พุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560
"การเข้าแถวรับประทานอาหาร"  
อ่านรายละเอียด
 
เรื่องเล่าจากสภานักเรียน พุธ ที่ 28 มิถุนายน 2560
"การใช้โต๊ะอาหารและการทิ้งขยะ"  
อ่านรายละเอียด
 
เรื่องเล่าจากสภานักเรียน พุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
"การสอบการอ่านระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายดำเนินสะดวกที่ 1"  
อ่านรายละเอียด
 

 

 


Producted By Ekaraj Wongopass
Watchaonua school Damnoernsaduak Ratchaburi 70130
E-mail ekarajster@hotmail.com