เคเบิ้ลทีวีของโรงเรียนวัดชาวเหนือ
www.chaonua.net
CN.TV.
  
  สารพันช่วงชั้นที่ 2 แพร่ภาพเป็นประจำ ทุกวันอังคาร เวลา 8.35 - 8.45 น.
     
            หน้าที่
  1 2 3 4 5

สารพันช่วงชั้นที่ 2 อังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
"การ์ตูนเจ้าแกะสอนเลขบวกลบ"  
อ่านรายละเอียด
 
สารพันช่วงชั้นที่ 2 อังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
"ความสำคัญและหน้าที่ของระบบกระดูกและข้อต่อ"  
อ่านรายละเอียด
 
สารพันช่วงชั้นที่ 2 อังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
" ภาษาไทยในยุค 4.0"  
อ่านรายละเอียด
 
สารพันช่วงชั้นที่ 2 อังคาร ที่ 30 มกราคม 2561
"นิทานภาษาอังกฤษ เรื่อง The Boy Who Cried Wolf"  
อ่านรายละเอียด
 
สารพันช่วงชั้นที่ 2 อังคาร ที่ 9 มกราคม 2561
"การประดิษฐ์ “โทรศัพท์ถ้วยกระดาษ”"  
อ่านรายละเอียด
 
สารพันช่วงชั้นที่ 2 อังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2560
"จังหวัดราชบุรี"  
อ่านรายละเอียด
 
สารพันช่วงชั้นที่ 2 อังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2560
"การทำสมุดสูตรคูณแม่ 2 – 25"  
อ่านรายละเอียด
 
สารพันช่วงชั้นที่ 2 อังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560
"นกเงือกไทย"  
อ่านรายละเอียด
 
สารพันช่วงชั้นที่ 2 อังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2560
"การทดลอง “กระดาษปากแก้ว”"  
อ่านรายละเอียด
 
สารพันช่วงชั้นที่ 2 อังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560
" การคูณเลขใดๆ อัจฉริยะ  "  
อ่านรายละเอียด
 
สารพันช่วงชั้นที่ 2 อังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2560
"การคัดแยกขยะและทิ้งขยะ"  
อ่านรายละเอียด
 
สารพันช่วงชั้นที่ 2 อังคาร ที่ 26 กันยายน 2560
"สูตรคูณพาเพลิน"  
อ่านรายละเอียด
 
สารพันช่วงชั้นที่ 2 อังคาร ที่ 19 กันยายน 2560
"นิทานสอนใจ  เกี่ยวกับคำไทยที่มักใช้ผิด"  
อ่านรายละเอียด
 
สารพันช่วงชั้นที่ 2 อังคาร ที่ 12 กันยายน 2560
"Thai food menu English vocabulary"  
อ่านรายละเอียด
 
สารพันช่วงชั้นที่ 2 อังคาร ที่ 5 กันยายน 2560
" อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศน่ารู้  "  
อ่านรายละเอียด
 
สารพันช่วงชั้นที่ 2 อังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2560
"แรงดันของน้ำ"  
อ่านรายละเอียด
 
สารพันช่วงชั้นที่ 2 อังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2560
"การพับที่คั่นหนังสืออย่างง่าย"  
อ่านรายละเอียด
 
สารพันช่วงชั้นที่ 2 อังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560
"เทคนิคการท่องสูตรคูณแม่ 8  ภายใน 1 นาที"  
อ่านรายละเอียด
 
สารพันช่วงชั้นที่ 2 อังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560
"การปักชำแบบควบแน่น"  
อ่านรายละเอียด
 
สารพันช่วงชั้นที่ 2 อังคาร ที่ 1 สิงหาคม 2560
"เทคนิคการคูณเลขที่ลงท้ายด้วย 5"  
อ่านรายละเอียด
 

 

 


Producted By Ekaraj Wongopass
Watchaonua school Damnoernsaduak Ratchaburi 70130
E-mail ekarajster@hotmail.com