เคเบิ้ลทีวีของโรงเรียนวัดชาวเหนือ
www.chaonua.net
CN.TV.
  
  ห้องสมุดขุมทรัพย์ทางปัญญา แพร่ภาพเป็นประจำ ทุกวันจันทร์ เวลา 8.30 - 8.33 น.
     
            หน้าที่
  1 2 3 4 5

ห้องสมุดขุมทรัพย์ทางปัญญา จันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560
"  หนังสือเล่มที่เล็กที่สุดในโลก"  
อ่านรายละเอียด
 
ห้องสมุดขุมทรัพย์ทางปัญญา จันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2560
"จินดามณี แบบเรียนเล่มแรกของไทย "  
อ่านรายละเอียด
 
ห้องสมุดขุมทรัพย์ทางปัญญา จันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2560
"  7 อันดับ ห้องสมุดที่สวยที่สุดในโลก"  
อ่านรายละเอียด
 
ห้องสมุดขุมทรัพย์ทางปัญญา จันทร์ ที่ 25 กันยายน 2560
"แนะนำหนังสือใหม่ “สรรเสริญพระบารมี”"  
อ่านรายละเอียด
 
ห้องสมุดขุมทรัพย์ทางปัญญา จันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560
"10 เคล็ดลับ จำง่าย การอ่านหนังสือสอบ"  
อ่านรายละเอียด
 
ห้องสมุดขุมทรัพย์ทางปัญญา จันทร์ ที่ 11 กันยายน 2560
"การจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบสากลของดิวอี้"  
อ่านรายละเอียด
 
ห้องสมุดขุมทรัพย์ทางปัญญา จันทร์ ที่ 4 กันยายน 2560
"  จุลสารห้องสมุด"  
อ่านรายละเอียด
 
ห้องสมุดขุมทรัพย์ทางปัญญา จันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2560
"    แนะนำหนังสือใหม่ “นิทานคุณธรรมสอนใจ”"  
อ่านรายละเอียด
 
ห้องสมุดขุมทรัพย์ทางปัญญา จันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2560
"การอ่านตีความ"  
อ่านรายละเอียด
 
ห้องสมุดขุมทรัพย์ทางปัญญา จันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560
"การอ่านในใจ"  
อ่านรายละเอียด
 
ห้องสมุดขุมทรัพย์ทางปัญญา จันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2560
" บรรยากาศกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด"  
อ่านรายละเอียด
 
ห้องสมุดขุมทรัพย์ทางปัญญา จันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2560
"กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด"  
อ่านรายละเอียด
 
ห้องสมุดขุมทรัพย์ทางปัญญา จันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2560
" ประชาสัมพันธ์สัปดาห์ห้องสมุด"  
อ่านรายละเอียด
 
ห้องสมุดขุมทรัพย์ทางปัญญา จันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2560
" แนะนำหนังสือใหม่ ฉันรักในหลวง สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์"  
อ่านรายละเอียด
 
ห้องสมุดขุมทรัพย์ทางปัญญา จันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560
"  ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา"  
อ่านรายละเอียด
 
ห้องสมุดขุมทรัพย์ทางปัญญา จันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560
" การให้บริการของห้องสมุด"  
อ่านรายละเอียด
 
ห้องสมุดขุมทรัพย์ทางปัญญา จันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2560
"การเขียนเรียงความประกวดในหัวข้อเรื่อง “หนึ่งความภาคภูมิใจในบ้านเกิดของฉันที่อยากจารึก"  
อ่านรายละเอียด
 
ห้องสมุดขุมทรัพย์ทางปัญญา จันทร์ ที่ 5 มิถุนายน 2560
" มารยาทในการใช้ห้องสมุด"  
อ่านรายละเอียด
 
ห้องสมุดขุมทรัพย์ทางปัญญา จันทร์ ที่ 23 มกราคม 2560
"   กิจกรรมต้อนรับปีใหม่และสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ"  
อ่านรายละเอียด
 
ห้องสมุดขุมทรัพย์ทางปัญญา จันทร์ ที่ 9 มกราคม 2560
"    ๑๐๘ มงคล พระบรมราโชวาท"  
อ่านรายละเอียด
 

 

 


Producted By Ekaraj Wongopass
Watchaonua school Damnoernsaduak Ratchaburi 70130
E-mail ekarajster@hotmail.com