เคเบิ้ลทีวีของโรงเรียนวัดชาวเหนือ
www.chaonua.net
CN.TV.
  
  ข่าวประจำวัน แพร่ภาพเป็นประจำ ทุกวัน เวลา 8.25 - 8.30 น.
     
            หน้าที่
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
              21 22 23 24 25

ข่าวประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2560
"ข่าวประจำวัน"  
อ่านรายละเอียด
 
ข่าวประจำวัน พุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560
"ข่าวประจำวัน"  
อ่านรายละเอียด
 
ข่าวประจำวัน อังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560
"ข่าวประจำวัน"  
อ่านรายละเอียด
 
ข่าวประจำวัน ศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560
"ข่าวประจำวัน"  
อ่านรายละเอียด
 
ข่าวประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2560
"ข่าวประจำวัน"  
อ่านรายละเอียด
 
ข่าวประจำวัน พุธ ที่ 6 ธันวาคม 2560
"ข่าวประจำวัน"  
อ่านรายละเอียด
 
ข่าวประจำวัน จันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2560
"ข่าวประจำวัน"  
อ่านรายละเอียด
 
ข่าวประจำวัน ศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2560
"ข่าวประจำวัน"  
อ่านรายละเอียด
 
ข่าวประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2560
"ข่าวประจำวัน"  
อ่านรายละเอียด
 
ข่าวประจำวัน พุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2560
"ข่าวประจำวัน"  
อ่านรายละเอียด
 
ข่าวประจำวัน อังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2560
"ข่าวประจำวัน"  
อ่านรายละเอียด
 
ข่าวประจำวัน จันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560
"ข่าวประจำวัน"  
อ่านรายละเอียด
 
ข่าวประจำวัน ศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
"ข่าวประจำวัน"  
อ่านรายละเอียด
 
ข่าวประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560
"ข่าวประจำวัน"  
อ่านรายละเอียด
 
ข่าวประจำวัน พุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2560
"ข่าวประจำวัน"  
อ่านรายละเอียด
 
ข่าวประจำวัน อังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560
"ข่าวประจำวัน"  
อ่านรายละเอียด
 
ข่าวประจำวัน จันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2560
"ข่าวประจำวัน"  
อ่านรายละเอียด
 
ข่าวประจำวัน พุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2560
"ข่าวประจำวัน"  
อ่านรายละเอียด
 
ข่าวประจำวัน อังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2560
"ข่าวประจำวัน"  
อ่านรายละเอียด
 
ข่าวประจำวัน จันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2560
"ข่าวประจำวัน"  
อ่านรายละเอียด
 

 

 


Producted By Ekaraj Wongopass
Watchaonua school Damnoernsaduak Ratchaburi 70130
E-mail ekarajster@hotmail.com