www.chaonua.net  
CN. tv.
เคเบิ้ลทีวีของโรงเรียนวัดชาวเหนือ
รายการสารพันช่วงชั้นที่ 3 ประจำวัน จันทร์ ที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555

นำเสนอโดย เด็กหญิงปิยฉัตร คงอ่อน และ เด็กหญิงลลิตา เหมือนนามแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
 

พบกับรายการสารพันช่วงชั้นที่ 3
เสนอ      สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เรื่อง       การทดลองลาวาแลมป์
ลาวาแลมป์ คือ โคมไฟที่เวลาเราเปิดใช้แล้วมันจะมีของเหลวเดือดให้เราเห็น

อุปกรณ์การทดลอง

1. ขวดแก้วใส
2. ยาเม็ดฟู่ (แคลเซียม )
3. น้ำสี
4. น้ำมันพืช
5. บิกเกอร์

วิธีทำการทดลอง

1. เทน้ำใสสีลงในโถแก้วสูงพอประมาณ
2. ค่อยๆเทน้ำมันพืชลงในโถแก้ว
3. ใส่ยาเม็ดฟูลงในโถแก้ว
4.สังเกตดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะค่ะ

ผลการทดลอง

เมื่อเราใส่เม็ดฟูลงเม็ดฟูจะละลายน้ำแล้วจะค่อยๆแตกตัว เป็นชิ้นส่วนเล็กๆดันให้น้ำสีจากด้านล่างขึ้นด้านบนจะเห็นของเหลวสีสวยในขวดมีการเคลื่อนที่ไปมา จนกระทั่งหมดปฏิกิริยาของยาเม็ดฟู่ที่ใส่ลงไป

สรุปผลการทดลอง

เม็ดฟูจะละลายน้ำแล้วทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นฟองอากาศดันให้น้ำสีจากด้านล่างลอยตัวเป็นหยดน้ำขึ้นไปด้านบนจนเมื่อลอยขึ้นไป ถึงผิวด้านบนสุดฟองอากาศก็จะแตกออก หยดน้ำสีมีความหนาแน่นที่มากกว่าน้ำมันพืชก็จะตกลงข้างล่าง ของเหลวสีสวยในขวดมีการเคลื่อนที่ไปมา จนกระทั่งหมดปฏิกิริยาของยาเม็ดฟู่ที่ใส่ลงไป


ู้ผลิตรายการ          ครูอาภรณ์  โฆษิตาภา