www.chaonua.net  
CN. tv.
เคเบิ้ลทีวีของโรงเรียนวัดชาวเหนือ
รายการสารพันช่วงชั้นที่ 2 ประจำวัน อังคาร ที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555

นำเสนอโดย        เด็กหญิงธิติมา  อยู่ดี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒
 

รายการสารพันช่วงชั้นที่ 2  เรื่อง   ปริศนาสาระพันช่วงชั้นที่ ๒ 

นำเสนอโดย เด็กหญิงธิติมา อยู่ดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒
เรื่อง ระบบขับถ่ายอุจจาระ
ระบบขับถ่ายอุจจาระ เป็นการกำกัดกากอาหารส่วนที่เหลือและส่วนที่ไม่สามารถย่อยได้ออกจากร่างกายผ่านทางลำไส้ใหญ่สู่ทวารหนัก
อวัยวะที่สำคัญในระบบขับถ่ายอุจจาระ มีดังนี้
๑.ลำไส้ใหญ่ ทำหน้าที่ ดูดซึมน้ำและเกลือแร่ออกจากกากอาหาร
๒.ทวารหนัก เป็นทางระบายอุจจาระ
การทำงานของระบบขับถ่ายอุจจาระ
เมื่ออาหารที่ถูกย่อยจากลำไส้เล็กผ่านมายังลำไส้ใหญ่ จะมีการดูดซึมน้ำและสารอาหารกลับเข้าสู่ร่ายกาย ของเสียที่เหลือจะกลายเป็น กากอาหารกึ่งแข็งเรียกว่า อุจจาระ เก็บไว้ที่ลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย แล้วปล่อยออกทางทวารหนัก
วิธีดูแลระบบขับถ่ายอุจจาระให้ทำงานตามปกติ
๑.รับประทานอาหารที่ย่อยง่ายมีเส้นใยอาหารสูง
๒.ขับถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลา
๓.รับประทานอาหารที่ปรุงสุก สะอาด ไม่รับประทานอาหารสุกๆดิบๆ
๔.ทำจิตใจให้แจ่มใส ไม่เครียด
๕.ดื่มน้ำสะอาดวันละมากๆ เพื่อให้การขับถ่ายสะดวก

สรุป ท่านผู้ชมคงนำวิธีการดูแลระบบขับถ่ายไปปฏิบัติกันนะค่ะเพราะจะได้รับรักษาสุขภาพของท่านเอง


ผู้ผลิตรายการ ครูสุชาติ หมื่นรักษ์